Teamcoaching

Het onderzoek WERKelijke Talenten voor teams brengt in kaart wat mensen in de organisatie motiveert. Met die kennis zie je helder wat het vermogen is van een team als geheel en waar minder aandacht voor is.

Onderlinge verschillen hoeven niet tot conflicten of minder productiviteit te leiden. Door inzicht te krijgen in de diversiteit, ontstaat de helderheid die je met elkaar nodig hebt.

De ene collega ervaart nu eenmaal nieuwe ontwikkelingen als prettiger dan de collega die energie krijgt van vertrouwde handelingen. En medewerkers die opbloeien wanneer zij een zekere mate van onafhankelijkheid ervaren, voelen minder de behoefte om met het team samen te smelten. Al die onderlinge verschillen en overeenkomsten, kleuren de samenwerking binnen een team. Door ze te herkennen en er op in te spelen, wordt de samenwerking levendiger en krachtiger! 

Met een WERKelijke Talenten onderzoek voor teams ontdek je de sterktes en zwaktes van ieder teamlid en ontdek je de basis van het team als geheel.

Werkwijze

De onderzoeksvragen beantwoordt ieder individueel online. De uitkomsten hiervan worden met ieder apart besproken. 

In een workshop werken we met het hele team rond het thema WERKelijke Talenten.

In het Talentenpaspoort dat iedereen ontvangt, vind je je eigen profiel en een (anoniem) overzicht van het gehele team. Door deze privacy zijn de belangen van het individu en het team gewaarborgd. 

Het Talentenpaspoort: goud voor elk team! Hiermee zien werknemers en werkgevers precies wat bij wie past. En daar zullen uiteindelijk ook de klanten de vruchten van plukken!


Vraag nu een vrijblijvend oriënterend gesprek aan voor de mogelijkheden.

Meer weten?

Ik vertel je graag meer over wat WERKelijke Talenten voor jouw team, intervisiegroep betekenen.

Maak een belafspraak