WERKelijke Talenten

Jouw WERKelijke Talenten zijn de unieke eigenschappen waarmee je geboren bent. Hier ligt jouw potentieel. Je WERKelijke Talenten zijn de “vruchtbare bodem” om in te zaaien. In deze workshop maak je kennis met WERKelijke Talenten en hoe ze jouw werkgeluk bepalen.

Je doet vooraf, online het onderzoek naar jouw WERKelijke Talenten en ontvangt jouw Talentenpaspoort tijdens de workshop.

Met deze glasheldere rapportage in handen, ontdek je tijdens de workshop hoe je de vertaalslag kunt maken. Je krijgt verrassende inzichten waarmee je jouw werkgeluk kunt realiseren.

Na deze dag weet jij:

  • Wat je WERKelijke Talenten zijn
  • Wanneer je energie krijgt van het werk dat je doet
  • Wat jouw Talentenpaspoort je vertelt
  • Wat je van binnen al wist en wat je volgende stappen zijn

De lunch wordt verzorgd door TORI.

De workshops zijn op individuele inschrijving, maar worden ook in-company aangeboden.